Kilpailukorvaukset

Kilpailukorvaukset löytyvät osoitteesta ja kauden 2021 ovat samat kuin vuonna 2020. 

docs/jg_kilpailukulukorvaukset_2020_v1.pdf

docs/_pdf/jg_kulukorvauslasku_word_2020.pdf